POLİTİKALARIMIZ

Politikalarımız

Kalite Politikamız

Uzman Kalite ve AR-GE ekibiyle, müşteri ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ederek düzeltici ve önleyici faaliyetlerle hızlı çözümler sunmaktadır.

"Kalite kontrol edilmez üretilir." felsefesiyle gerçekleştirilen sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmalarıyla, müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamaktadır.

Bu kapsamda oturmuş kalite yönetim sistemi sayesinde sahip olduğu kalite belgeleriyle gurur duymaktadır.

Kaynak planlaması, maliyet bilinci ve müşteri memnuniyeti esasına dayanan kurum kültürü sayesinde istikrarlı ve kaliteli üretim yapmaktadır.

Çalışanlarını motive ederek, eğitimlerle geliştirerek, geliştirirken işletmeye de değer katarak, ekip ruhuyla üretme ve işini benimseme çalışma politikasıyla, hedeflerinin gerçekleşmesini sağlamaktadır.

Geri dönüşüm faaliyetleriyle ve minimum atıkla çevreye zarar vermeyen duyarlı üretim yapmaktadır.

Çevre Politikamız

Kapı ve pencere aksesuar sistemleri üretimi yapmakta olan ACCADO KİLİT SİSTEMLERİ AKS.YAPI MALZ.SAN.TİC.A.Ş., çevresel sorumluluklarının bilincinde bir firma olarak, ürünün gerçekleştirilmesinden sevkiyatın tamamlanmasına kadar geçen tüm aşamalarda ve destek süreçlerde, faaliyetlerinin çevre boyut ve etkilerini belirlemek ve bu boyutların ortaya çıkmasını önlemek amacıyla yöntemler belirleyerek uygulamaya almıştır.

ACCADO KİLİT SİSTEMLERİ AKS.YAPI MALZ.SAN.TIC. A.Ş. tüm faaliyetlerinin çevre kirliliğine neden olmaksızın yürütülmesi konusunda hassasiyet gösterecektir.

Bu amaçla;

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuat ve idari düzenlemelere uymayı,
  • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini kurmak, etkin bir şeklide uygulamak ve sürekliliğini sağlamak için gereken kaynakları tahsis etmeyi,
  • Enerji ve doğal kaynakları optimum düzeyde kullanmayı,
  • Kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerde çevre kriterlerine uymayı ve bu maddelerin olumsuz etkilerini kontrol altına almayı,
  • Kirliliğin önlenmesini, atıkların azaltılmasını ve kaynağında ayrılarak maksimum geri dönüşümünü sağlamayı,
  • Çalışanlarını çevre konusunda vereceği eğitimlerle bilinçlendirmeyi, bilgilendirmeyi ve motivasyonunu sağlamayı,
  • Yapılan çalışmaları çalışanları ile paylaşmayı , topluma açık tutmayı ve tüm paydaşlarının beklentilerini dikkate almayı,
  • Yeni yatırım ve projelerde çevre faktörünü göz önünde bulundurmayı,
  • Çevresel performansı sürekli iyileştirmeyi, ilke edinmiştir.